Felelős jogi személy: Eurotours Ges.m.b.H, Kirchberger Straße 8, A-6370 Kitzbühel/Ausztria (továbbiakban „EUROTOURS“).
Az „ALDI Utazás“ nevű utazási portál használatának keretében kerül az EUROTOURS által személyes adatok összegyűjtésére, feldolgozására és felhasználására sor.

A személyes adatok olyan adatok egy meghatározott vagy meghatározható természetes személy személyes vagy egyéb körülményeit leíró adatok összessége. Ide tartozik különösen az érintett neve, címe, születési helye és ideje, e-mail címe telefonszáma, bankkártyájának adatai, banki- és egyéb fizetési adatai, jelszavai, a vele együtt utazók neve és elérhetőségei, továbbá adott esetben útlevelének adatai, illetve az utazás foglalásával kapcsolatos egyéb információk (az indulás, valamint az s érkezés helye és ideje, járatszám, szállás és autóbérlés). Adott esetben különlegesszemélyes adatok gyűjtésére is sor kerülhet, hogy az akadály-mentességet, a különleges étkezési szokásokat vagy más igényelt szolgáltatást biztosítani tudjunk.

A személyes adatok összegyűjtésére, feldolgozására és felhasználására az utazási szerződés megkötésére és az abban foglaltak teljesítésére, beleértve a az Ön által lefoglalt utazás előkészítését, a fizetés lebonyolítását, honlapunk és mobil alkalmazások továbbá más elektronikus kommunikáció üzemeltetését, továbbá a megszokott ügymenet (vevői törzsállomány gondozása) és az üzletvitel fejlesztése végett van szükség. Nyereményjátékokkal illetve SMS- és e-mail hírlevelek eljuttatásával kapcsolatos adatokgyűjtésére, feldolgozásra és felhasználásra csak a törvény által megengedett keretek vagy az érintettek kifejezett jóváhagyását követően között sor, és minden esetben is.

Az ügyfeleket adatát minden esetben olyan időtartamban és olyan mértékben tároljuk, amilyen mértékben a szerződéses kötelezettségek azt szükségessé teszik. A szerződés teljesülését követően 7 évig (Ausztriában a számviteli adatok megőrzésére előírt időtartam) őrizzük meg partnereink adatait. Azokat az adatokat, amelyeket az ügyfelek beleegyezését követően gyűjtöttünk, a beleegyezés visszavonásáig őrizzük meg. Minden esetben az adatait jogos érdekeink vagy az ügyfél felhatalmazása alapján csak addig őrizzük meg, amíg azt az a cél szükségessé teszi, amelynek elérése érdekében az adatgyűjtésre sor került.

Az Ön adatait az kifejezett egyetértés esetén használjuk fel a következő esetekben: törzsutas-tagság érvényesítése, utazási preferenciák, űrlapokelőzetes kitöltése a szolgáltatásunk értékelésének fogadása, a termékeinket bemutató hagyományos postai és elektronikus küldemények küldése. Bármikor visszavonhatja a jövőbeli adatfeldolgozásra vonatkozóan tett beleegyezését, anélkül, hogy ezzel kétségbe vonná az addigi adatfeldolgozás jogszerűségét.

Az Öntől származó adatokat az Ön és mi jogos érdekeinkben tett szolgáltatás-javítás és jövőbeli teljesítmények érdekében használjuk fel, beleértve a kapcsolattartási adatok felhasználást szolgáltatás—változásesetén, illetve vészhelyzetben történő kapcsolatfelvétel esetére.

Amennyiben mi az Ön érdekeit nem a megfelelő módon ítéljük meg, ezt a tényt egy nyilatkozat segítségével a tudomásunkra hozhatja.

Idegenforgalmi szolgáltatások lefoglalása esetén további utazók személyes adatainak összegyűjtésére is sor kerülhet. Kérjük, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy a harmadik személyre vonatkozó információk az ő egyetértésével kerülnek számunkra rendelkezésre bocsátásra.
EUROTOURS átadja az ügyfeleinek adatait a mindenkori szerződéses partnereinek (például utazásszervező, légitársaság, hotelek, autókölcsönzők, elszámoló- und értékesítési szolgáltatok vagy utazási biztosítók, saját partner-cégeink vagy kapcsolt vállalkozások) annak érdekében, hogy lefoglalt szolgáltatások az ilyenkor szokásos módon történőelőkészítésére az ügyfeleink rendelkezésére bocsátására sor tudjon kerülni.
Minden más esetben a személyes adatait csak a kifejezett jóváhagyás esetén adunk át harmadik félnek.

Amennyiben a személyes adatok átadására nem érintett személy által közvetlenül, hanem egy képviselőn keresztül kerül sor, úgy kérjük az adatot átadó személyt, hogy a személyes adatok által érintett személyt (többek között ilyet a vele együtt utazó személy), hogy az adatainak az EUROTOURS általtörtént összegyűjtéséről, tarolásáról, felhasználásáról vagy a fent ismertetett esetekben harmadik fél számára történő átadásáról tájékoztatni szíveskedjen!
Személyes adatok bíróságnak vagy más hatóságnak történő átadására csupán akkor kerül sor, ha erre az EUROTOURS törvényileg kötelezhető.

EUROTOURS az itt ismertetett okokból kifolyólag adott esetben átadhatja olyan szolgáltatónak vagy hatóságnak is az adatait, amely nem az ügyfél állandólakhelye vagy az EUROTORUS székhelye szerinti országban működik, és működése olyan országhoz kötődik, amelyben nem az előbb említett országokban megszokott adatvédelmi előírások irányadóak. Ilyen esetben az adatok átadására egy adatátadási megállapodás keretében és más biztosítéki intézkedések megtétele mellett kerül sor.
EUROTOURS megtesz minden, a technikai lehetőségek mindenkori aktuális szintje által biztosított intézkedést avégett, hogy a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől vagy más jogellenes tranzakcióktól megóvja. Ezek az intézkedések rendszeresen felülvizsgálásra kerülnek és mindig az aktuális technikai színvonal által biztosított lehetőségekhez igazodnak.

Annak érdekében, hogy a személyes adatokat mindig a lehető legmagasabb szintű biztonság elélre mellett kerüljenek feldolgozásra, az adatok továbbítása során alapvetően az SSL (Secure Socket Layer) biztonsági szoftvert használja. Ennek révén az adatok titkosítva kerülnek átadásra.
Holnapunk felkeresése során a látogatószámítógépén bizonyos információk kerülnek un. „süti“-k formájában elhelyezésre. Ezek olyan kisméretű állományok, amelyek segítségével a számítógép újra felismerhető lesz. Ezek az állományok nem köthetők egyetlen személyhez sem. A legtöbb „süti“ úgynevezett „munkamenet-süti“, amelyek kizárólag a honlap megtekintésének idejére a böngésző ideiglenes tárolójába kerül elhelyezésre. Más célokra használunk un. „állandó süti“-ket annak érdekében, hogy a látogatóról bizonyos információkat megőrizzünk, amely információk hasznosak a honlapunk újbóli felkeresése során. Az „állandó süti“ tartalma egy egyedi azonosítószámra korlátozódik, név vagy teljes IP-cím nem kerül tárolásra. A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy elfogadja „süti“-k telepítését. A böngészőfelhasználója módosíthatja a beállításokat úgy, hogy deaktiválja a sütiket, vagy mindig értesítse a felhasználót a „süti“-k érkezéséről. Mindezeken túl adott lehetőség, hogy a felhasználó bármikor eltávolítsa a számítógépén eltárolt „süti“-ket. A „süti“-k deaktiválása járhat azzal a következménnyel, hogy a honlap szolgáltatásainak csak egy része lesz elérhető. Egyes, általunk elhelyezni kívánt „süti“-re szükség van ahhoz, hogy a honlapunk és annak szolgáltatásai ugyanolyan módon legyen igénybe vehetőek. ezek a funkcionális „süti“-k nem utasíthatóak el a holnap megtekintése során. Részben használunk olyan elemzési célú „süti“-ket is, amelyek a honlap teljesítményének javítását szolgálják.
Ez a honlap használja a Google Analytics und Google Remarketing szolgáltatást, amelyet a Google Ireland Limited (továbbiakban: Google; Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) bocsát rendelkezésre. A Google használ un „sütiket“, amelyek az a látogató számítógépén elhelyezett szöveges állományok, és a számítógép használójának böngészési szokásainak elemzésében működik közre. A „sütik“ által kinyerhető információkat és annak felhasználását a Google Írországban lévő szerverein végzik. A mi honlapunkon végrehajtott IP-anonimizálás által az IP-címét a Google az EU tagállamaiban és az EGK társult államaikban az átadás lerövidíti. Ennek érdekében alkalmazzuk a „gat._anonymizeIp();“ metódust. Csak kivételes esetekben kerül át a teljes IP-cím fizikailag a Google szervereire, ahol szintén megtörténik az a lerövidítés. Ezen honlapot üzembentartók megbízásából a Google ezt az információt használja fel arra, hogy a honlap látogatottságát kiértékelje, a honlap-aktivitásokról jelentést állítson össze és további, a honlap látogatottságával és a szolgáltatások használatával kapcsolatos információkat az üzemeltetők tudomására hozzon. A Google Analytics által érzékelt, az Ön által használt böngészőj IP-címét nem köti össze más adatállománnyal. A „sütik“ tárolását a böngészőjének beállításai által le tudja tiltani.
Kiegészítve a Google Analytics alkalmazása által összegyűjtött adatokat, a következő funkciók kerülnek üzembe helyezésre: elemzések a Google-Display hálózatban, a DoubleClick Kampánymenedzser integrációja, és demográfiai szempontok alapján történő Google Anayltics elemzések. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ennek a honlapnak a forráskódját a „gat._anonymizeIp();“ metódussal kiegészítettük, hogy az IP-címek anonimizálva kerüljenek (un: IP-maszkolás) továbbadásra.

Harmadik fél - beleértve a Google-t - reklámokat adnak az inetnet honlapjain, és ehhez korábban mentett „süti“-ket használnak, hogy a reklámok igazdojanak a honlapunkat meglátógatók korábbi böngészséhez.

Ebből kifolyólag a „sütik“ segítségével létrehozott, a böngészési szokásokra (beleértve az IP-címet) vonatkozó adatok Google-nek átadását és ezen adatok feldolgozását megakadályozhatja azáltal, hogy a következő link által mutatott honlapon elérhető böngésző-plugint letölti és telepíti. Aktuális elérhetőség: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. További információt a Google Analyticshez és az adatévdelemhez a következő címen talál: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
A honlapunkon az űrlapok kitöltésénekvédelmére igénybe vesszük, a reCAPTCHA szolgáltatást, amelyet a Google Ireland Limited bocsát rendelkezésre. Az ebből a célból végzett adatgyűjtés eredményét rendszerint a Google szervereire továbbítják és ott tárolják őket. A következő adatok összegyűjtésére kerül sor többek között a reCAPTCHA által: IP-cím, a látogató által használt képernyőfelbontás, a böngésző nyelvi beállításai, időzónára vonatkozó adatok, telepített böngésző-pluginok, kattintási szokások, a böngésző ismertetőjegyei beleértve az összes tárolt „süti”-t, amelyet a Google elmúlt 6 hónapban helyezett el. A Google fel fogja használni ezeket az információkat, hogy kiértékelje szolgáltatásainak használati szokásait. Azt adatgyűjtés azt a célt szolgálja, hogy eldöntse a rendszer, hogy az adatokat valóban természetes személy, vagy egy automatizálteljárás vitte fel az űrlapra. További információt az adatgyűjtés céljáról és a gyűjtésbe bevont adatokról itt talál: auf https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
A honlapunkon használjuk a Google Maps szolgáltatást, amelyet a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) bocsát rendelkezésre. A szolgáltatás honlapunkra történő beágyazásával Google Ireland Limited. számára a következő adatok kerülnek átadásra: IP-cím, látogatás időpontja, a látogató által használt képernyőfelbontás, a honlap URL-címe és keresési kulcsszavak. Az adatok átadására attól függetlenül is sor kerül, hogy Önnek van-e Google-nél felhasználói fiókja, be van-e jelentkezve a felhasználói fiókjába, vagy egyáltalán nincs is ilyen felhasználói fiókja. Amennyiben rendelkezik ilyen fiókkal, és be is van jelentkezve, akkor a látogatásával kapcsolatos adatok összekapcsolásra kerülnek. Amennyiben nem szeretné, hogy a látogatásának adatai és a felhasználói fiókja összekapcsoldójanak, akkor kérjük, hogy Google szolgáltatásainak aktiválódása előtt jelentkezzen ki a felhasználói fiókjából. A Google Ireland Limited ezeket az adatokat mint felhasználási profil tárolja, és reklám, piackutatás és/vagy a honlapjának igényre szabott kialakításához használja. Jogában áll tiltakozással élni a felhasználóiprofil felépítése ellen, de ezt a jogát a Google Ireland Limited-cel szemben kell gyakorolnia. Az adatgyűjtés céljával és a gyűjtésbe bevont adatok körével, valamint a feldolgozás módjával kapcsolatban további információt a következő honlapon talál www.google.at/intl/de/policies/privacy/. A Google Maps szolgáltatásainak használatával elfogadja Google Ireland Limited által végezett adatfeldolgozást. Ez érintett adatok feldolgozásában az EUROTOURS nem vesz részt.
Ez a honlap használja a nyílt forráskódú Piwik elemzőeszközt (Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Köln, Németország; www.piwik.org), hogy ezáltal honlap használatáról statisztikai kiértékeléseket készítsen. Így adott lesz számunkra a lehetőség, hogy az Ön igényeinek megfelelően optimalizáljuk a honlapot és tegyük még inkább felhasználó-baráttá. Piwik az összegyűjtött adatokat (többek között: időpont, letöltött oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer) egy adatbázisban tárolja.

A Piwikkel létre hozott kiértékelések teljes egészében anonimizáltak, és nem lehetséges az egyeslátogatókat azonosítani. Az IP-címek felismerhetetlen módon kerülnek tárolásra az adatbázisban, és ezáltal az Piwik üzemeltetői a törvényi előírásoknak a legmesszemenőbbekig eleget tesznek. Az adatbázisban tárolt adatokat nem kapcsolják össze más adatforrásokkal, és az adatokat nem adják át semmilyen harmadik félnek sem

Piwik un. „süti“-ket használ, amelyek a látogató számítógépénn lementésre kerülő szöveges állományok. ezek teszik lehetővé a honlap látogatásainak elemzését. A „sütik“ kinyert, az látogató böngészési szokásairól szóló adatok a szolgáltató szerverin kerülnek tárolásra. A „sütik“ számítógépre valókerülését a böngésző megfelelő biztonsági beállításaival meg lehet akadályozni.
Az utazási portálon használjuk a Facebook Inc.( 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) által üzemeltetett facebook.com (továbbiakban: Facebook) szociális háló pluginjait..

A Facebook pluginjai felismerhetőek a Facebook logójáról (fehér „f“ egy kék csempén vagy egy „lájk“-ábra) vagy az ehhez kapcsolódó „Facebook Social Plugin” feliratról. A Facebook pluginok listája valamit azok kinézete megnézhető az alábbi címen: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy.

Amikor a(z) „...“ utazási portált meglátogatja, an Ön böngészője közvetlen kapcsolatot épít fel a Facebook szervereivel. A plugin-ok tartalma a Facebook szerveiről közvetlenül a látogató böngészőjébe jut el, és így válik a honlapon beágyazottá. Ebből kifolyólag nincs befolyásunk azon adatokkörre és tartalomra, amelyet a Facebook ezen plugin segítségével összegyűjt. Ebből fakadóan az erre vonatkozó ismeretekhez a látogatónak magának kell hozzájutnia, amit tudomásunk szerint ezen az oldalon tehet meg: http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084:

A plugin beágyazása által a Facebook értesül arról, hogy az internetes jelenlétünk megfelelőoldalát kereste fel. Ha be van jelentkezve a Facebook-ra, akkor a látogatást hozzá tudja kötni a Facebook-os felhasználói fiókjához. Amennyiben a plugin szolgáltatásait használja (például Like-gomb használata, megjegyzés hozzáfűzése), akkor az így keletkezett adatokat közvetlenül a Facebook-nak küldi el a látogató, é sott is kerülnek tárolásra. Amennyiben nem regisztrált a Facebook-ra, akkor is fennáll annak a lehetősége, hogy a Facebook megismeri és tárolja az Ön IP-címért.

A személyes adatok felhasználásra vonatkozó további információt a Facebook Adatfeldolgozási Irányelvében olvashat, amelyet a következő címen érhet el: https://www.facebook.com/about/privacy.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook az „ALDI Utazás“ utazási portál látogatása sorát összekötse az Ön Facebook felhasználói fiókjával, akkor tanácsoljuk, hogy jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából és törölje a számítógépén lévő „süti“-ket. A „sütik“-re vonatkozó további információról olvashat ebben az adatvédelmi tájékoztatóban. A Facebook pluginjait letilthatja olyan böngészőhöz kapcsolódó segédprogrammal mint amilyen a „Facebook Blocker“.
Ez a honlap a látogatói szokások elemzésére a twyn group IT solutions & marketing services AG (Doktor-Schauer-Straße 26, 4600 Wels; https://www.connexgroup.net/hu/), „süti“-jeit használja, és így optimalizálja a reklámokat. Az itt összegyűjtött adatokat kizárólag anonimizálva tárolja. Nemlehetséges a látogatószemélyére történő visszakövetkeztetés.
Használjuk a theTradeDesk, (The Trade Desk, Inc., www.adsrvr.org, 42 N. Chestnut St
Ventura, CA 93001, USA) „süti“-jeit, hogy a látogatóink fogyasztási szokásait kapcsolódó reklámok segítségével jobban meg tudjuk érteni. Ezáltal lehetővé válik, hogy a látogató számára testre szabott ajánlatokat és célirányos reklámomat juttassunk el. theTradeDesk ezen az oldalon nem gyűjt személyes információikat. Ha a theTradeDesk-sütiket deaktiválni kívánjak keresse fel a www.adsrvr.org honlapot und erősítse meg szándékát a „click here“gombra kattintva.
Ez a honlap az ADTECH (fejlesztő: ADTECH GmbH, Robert-Bosch-Str. 32, 63303 Dreieich) látogatói szokásait elemző szolgáltatást használja. Ez a webelemző-alkalmazás lehetővé teszi, hogy mérje a honlapra eljuttatott reklámok teljesítményét, például: mennyi egy adott reklámra adott kattintások száma, hányszor látogató látta egy felkeresés során az adott reklámot, stb. Az ADTECH GmbH erre a célra „süti“-ket helyez el a látogató számítógépén, amely a honlap meglátogatásáról tartalmaz nem személyes adatokat: böngésző típusa, operációs rendszer, dátum és idő, illetve hogy egy reklám megjelent-e a látogató számára. Ezen adatok alapján nem lehet visszakövetkeztetni a látogató személyére. Az ADTECH GmbH ezen adatok előállítása során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírásokkal összhangban jár el, és mindezeken felül betartja a World Wide Web - Konzorcium által megalkotott Privacy Preferences Projekt (P3P)-előírásokat is. Bármikor meg tudja akadályozni, hogy a gépére az ADTECH GmbH „süti“-je kerüljön, illetve az ehhez kapcsolódó adatgyűjtést, azzal, hogy deaktiválja https://www.verizonmedia.com/advertising/publishers/solutions#/platforms
Ez a honlap a Adform A/S (Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Koppenhága, Dánia) által kifejlesztett konverzió-követő alkalmazást használja az online reklám eredményességének mérésére. Ebből a célból „süti“-ket fog elhelyezni a számítógépén. Ez a „süti“ a konverzió mérésének végett kerül elhelyezésre, arra az esetre ha egy internetes látogató az Adform-hoz kapcsoló reklám-megjelenéssel kerül kapcsolatba. Ezek a „süti“-k nem tartalmaznak olyan információt, amelyek a látogatók személyét azonosítani tudnák. Azok a látogatók, amelyek ebben konverzió-követésben nem kívánnak részt venni, az Adfrom „süti“-jeit a böngészőjük beállításai révén deaktiválhatják.
Az Aform adatvédelmi rendelkezéseiről további információkat a következő címen találhat: https://site.adform.com/privacy-center/overview/
Weboldalunkon integráltuk a Hotjar komponenst. A Hotjar a Hotjar Limited webszolgáltatása, melynek címe, 2. szint, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 1000, Málta. A felhasználó beleegyezésével a Hotjar információkat gyűjt a felhasználó végkészülékéről, IP-címéről, földrajzi elhelyezkedéséről, nyelvi beállításairól és felhasználói interakcióiról, például az egérmozgásokról, kattintásokról és billentyűzetbevitelről. A Hotjar cookie-kat is használ a látogatók felismerésére. A Hotjar adatvédelmi szabályzata megtalálható a https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy oldalon . A Hotjar használata ellen a https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out oldalon talál további információt.
EUROTOURS Ges.m.b.H

Adatvédelmi Osztály

Kirchbergerstrasse 8
A-6370 Kitzbühel/Ausztria
E-Mail: datenschutz@eurotours.at

Végső esetben az Eurotours honlapjának nem jogszably-követő működése esetén fordulhat az osztrák adatvédelmi hatósághoz.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite nutzen zu können, müssen Sie JavaScript aktivieren.