UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS

A biztosítási feltételekben szereplő szolgáltatásokra vonatkozóan a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége legfeljebb az alábbiakban megha-tározott biztosítási összegekig áll fenn:

Útlemondási biztosítás

Lemondási költségek (szerződés szerinti bánatpénz) megtérítése az utasok vagy közeli hozzátartozóik betegsége, balesete vagy esetleges halála esetén.

Poggyász-biztosítás

Útipoggyászra vonatkozó védelem (kiterjed az olyan jellegű sportfelszerelésekre is, mint pl. a szörfdeszka vagy a gumicsónak)

A Biztosító a következő esetekben nyújt szolgáltatást:
  • rablás, lopás, szállító cég kezelésében történő sérülés vagy eltűnés esetén összesen – egyéni biztosítás esetén – 555.100 Ft / fő, - családi biztosítás esetén – 1.110.200 Ft / család összeghatárig
  • az utazás cél-állomására történő megérkezéskor bekövetkező, 48 órát meghaladó poggyász-késés esetén a sürgősségi vásárlásokra 55.510Ft / fő, vagy 110.715 Ft / család összeghatárig.

Orvosi és kórházi költségek külföldön

Legfeljebb 61.000.000 Ft összeghatárig a sürgősségi orvosi és kórházi ellátás, valamint az ehhez kapcsolódó gyógyszer-költségek és be-tegszállítás, és a holttest-hazaszállítás térítése. (Nem tekinthető külföldnek az állandó lakóhely országa és Magyarország.)

Mentési és hazaszállítási költségek (sürgősségi orvosi ellátást igénylő esetekben)

Az orvosi és kórházi költségek fenti limitjén belül a Biztosító megtéríti a helyszínről történő sürgősségi mentés (ezen belül a helikopteres men-tést legfeljebb 1.830.000ig Ft) és az ezzel összefüggő hazaszállítás költségeit, valamint elhalálozás esetén a holttest-hazaszállítást.
Ha a hatóságok által elemi kár miatt elrendelt útlezárás miatt a tervezett időpontban az utazás helyszínére történő oda- vagy visszautazás meghiúsul, a Biztosító - személyenként 30.500Ft / felnőtt, vagy 15.250 Ft / 12 év alatti gyermek - szolgáltatást nyújt.

Sofőr-küldés (gépjármű hazahozatala betegség- vagy baleset esetén)

Ha a Biztosított sürgősségi ellátást igénylő betegség vagy baleset miatt nem tudja a - saját tulajdonában lévő - személygépjárművét hazavezet-ni, akkor a Biztosító megtéríti a jármű más személy által történő hazaszállításának többletköltségeit. A biztosítási fedezet nem terjed ki a jármű meghibásodása vagy sérülése miatt szükségessé váló hazaszállításra, valamint bármely egyéb biztosítás alapján megtérülő károkra.

Iratok pótlása

Ellopott vagy megsemmisült iratok és bankkártya pótlásának költségének térítése legfeljebb 30.500 Ft összeghatárig.

Kárrendezés – Útlemondási (storno) biztosítás / Poggyászbiztosítás

A COVER-DIRECT Kárrendező cég 48 órán belül teljesíti a jogos szolgáltatási igények kifizetését, azt követően, hogy - a teljesítés feltételeként a biztosítási feltételekben előírt – összes dokumentum megérkezett az adott kárügyhöz kapcsolódóan a Cover Direct kötvényen megjelölt cí-mére. A Biztosító nem vállalja a 48 órán belüli kárrendezést, ha a dokumentumokat nem közvetlenül a Cover Direct kötvényen megjelölt címére juttatták el! Ebben az esetben a kárrendezési határidő az összes szükséges dokumentum beérkezésétől számított 15 nap.

Egyéb lényeges információk

A biztosítás kizárólag az utazás foglalásával egyidejűleg vagy ha az utazás kezdetéig még több mint 30 nap a hátralévő idő, akkor a biztosítási szerződés az utazási szerződés megkötését követő 8 napon belül megköthető..

Kérjük, hogy az utazásképtelenség bekövetkezését követően haladéktalanul jelezze azt az utazási iroda felé! A biztosítás szempontjából család = 2 felnőtt és legfeljebb 5, velük együtt utazó, 18 év alatti gyermek.

A biztosítás területi hatálya a világ összes országára kiterjed, kivéve az olyan országok vagy térségek területét, amelyek a kockázatviselés első napján vagy a Biztosított által az adott országba/területre történő beutazás napján a Magyarország külügyekért felelős minisztériuma által nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek.

A biztosító kockázatviselése kizárólag az Eurotours International (Kirchberger Straße 8

6370 Kitzbühel) Utazási Iroda szervezésében létrejövő, legfeljebb 31 napos utazásokra terjed ki.

Egészségügyi segítségnyújtásra vonatkozó igény esetén kérjük hívja a következő – 24 órában elérhető - számot:

EUB Assistance + 36 1 465 3666

Kérjük, tartsa magánál ezt a biztosítási kötvényt a – biztosítás megkötésére vonatkozó - utazási dokumentumaival - utazási szerződés, számla - együtt, mert a biztosítási fedezetet ezek együttesen igazolják! Segítségnyújtásra vonatkozó igény esetén kérjük, adja meg a kötvényszámot!

Az Európai Utazási Biztosító utazási biztosításának feltételei itt tölthetőek le PDF formátumban.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite nutzen zu können, müssen Sie JavaScript aktivieren.