UTAS- ÉS STORNOBIZTOSÍTÁS

Utasbiztosítás és útlemondási biztosítás egy komplex termékben. Kétféle szolgáltatási csomagot ajánlunk az utazás-típusától függően:

-> „ALDI Autós & Buszos & Vonatos utazás” utas&storno biztosítás
-> „ALDI Repülős & Hajós utazás” utas&storno biztosítás

Útlemondási (storno) és útmegszakításra vonatkozó biztosítás

Útlemondás
A biztosítás pl. a következő eseményekkel összefüggő utazásképtelenségre terjed ki:
– sürgősségi orvosi ellátást igénylő, előzmények nélküli megbetegedés, baleset
– elhalálozás
– tűz, elemi kár, vagy bűncselekmény által vagyontárgyban okozott kár
– személyi okmányok ellopása
– munkaviszony megszűnése
– házassági per (válás)
– hatósági, bírósági idézés

Szolgáltatás megszakítása esetén a Biztosító megtéríti a Szolgáltatás kezdetét megelőzően kifizetett, igénybe nem vett szolgáltatások időarányos ellenértékét, ha az utasnak a szerződésben felsorolt események valamelyike miatt legalább egy nappal korábban kell elhagynia a szolgáltatás helyszínét.
A Biztosító megtéríti a sürgősségi orvosi ellátás és mentés (szükség esetén helikopteres mentés) költségeit a biztosítási feltételek Szolgáltatás-táblázat részében adott termékre meghatározott összeghatárig, valamint megszervezi a beteg vagy sérült biztosított hazaszállítást illetve elhalálozás esetén a holttest-hazaszállítását.

Sofőr-küldés (gépjármű hazahozatala betegség- vagy baleset esetén)
Ha a Biztosított sürgősségi ellátást igénylő betegség vagy baleset miatt nem tudja a - saját tulajdonában lévő - személygépjárművét hazavezet-ni, akkor a Biztosító megtéríti a jármű más személy által történő hazaszállításának többletköltségeit. A biztosítási fedezet nem terjed ki a jármű meghibásodása vagy sérülése miatt szükségessé váló hazaszállításra, valamint bármely egyéb biztosítás alapján megtérülő károkra.
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, illetve baleseti halál esetén nyújtott szolgáltatás

Poggyászbiztosítás
Útipoggyász térítése a következő eseményekkel összefüggésben:
  • jogtalan eltulajdonítás
  • biztosított személy súlyos balesetével összefüggő kár
  • közlekedési baleset és gépjárműben keletkezett műszaki tűz
  • elemi kár
  • légi- vagy hajótársaság kezelésében igazolt eltűnés vagy sérülés (kizárólag „ALDI Repülős&Hajós utazás” típusú termék esetén)
Fedezet mobiltelefonra és hordozható számítógépekre, sportfelszerelésre is.

Poggyászkésés, járatkésés, tömegközlekedés lekésése esetére vonatkozó térítések
(kizárólag „ALDI Repülős&Hajós utazás” típusú termék esetén)

Felelősségbiztosítás és jogvédelem

Személyi sérüléssel összefüggő dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, Eljárási költségek és ügyvédi munkadíj megfizetése

Szállodai és kemping-felelősségbiztosítás

Kártérítési kötelezettség megtérítése (10 % önrész)
KÁRBEJELENTÉS

Útlemondás vagy útmegszakítás esetén, valamint Egészségügyi segítségnyújtásra vonatkozó igény esetén kérjük hívja a következő – 24 órában elérhető – telefonszámot:

EUB-Assistance - + 36 1 465 3666

Utólagos kárbejelentés esetén: https://eub.hu/online-karbejelentes/
A tájékoztatás nem teljeskörű, részletes információ a biztosítási feltételekben:

Biztosítási feltételek

Termékismertető (IPID):

Az Európai Utazási Biztosító utazási biztosításának feltételei itt tölthetőek le PDF formátumban.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite nutzen zu können, müssen Sie JavaScript aktivieren.